Oavsett om du vet vad chakran är eller inte kommer du efter att du läst detta få en eller flera aha-upplevelser om hur självkänsla hänger ihop med att lära känna sin kropp och hur du kan läka många trauman kring trasig självkänsla med sensuell dans. Innan du zoonar ut för att du bestämt dig för att inte tro på vissa saker ska du veta att energier påverkar dig oavsett om du tror på dem eller inte, så lite öppenhet kommer bara att hjälpa dig, särskilt ifall du är en av dem som blir obekväm av dans, pole eller inte kommer vidare med din dans.

Blir du allmänt obekväm av din egen eller andras nakenhet? Gör sexuell energi dig obekväm, din eller andras? Många insikter kan landa när man börjar gräva i den där obekväma känslan och bollen av känslor som inkluderar skam och rädslor.

Here we go.

Vad är ett chakra?

Utan att gå in i en långdragen historia om österländsk medicin och yoga så är chakran kortast möjligt beskrivet som kroppens 7 största energicentrum. Chakra betyder hjul eller cirkel på Sanskrit och fungerar som ventiler som hjälper energin att flöda genom kroppen.

De olika chakran har olika frekvenser och hanterar olika energier. Om ett chakra är obalanserat känner man det fysiskt, psykiskt eller känslomässigt genom att någonting i kroppen gör ont eller känns dåligt. Genom att förstå hur chakrorna fungerar någorlunda kan du lättare förstå din kropp och jag ska förklara hur dans, speciellt sensuell dans kan hjälpa dig förstå var din blockering sitter och hur du kan frigöra dig från blockeringar.

Om du har mycket rädslor, tvivel på dig själv, konflikträdslor, problem med tillit, svårt att sova och koncentrera dig har du troligen obalans i något eller några av dina energicenter. De påverkas olika av olika problem vi upplever.

När det kommer till att vara obekväm i sin kropp, känna sig rädd att göra bort sig, inte känna sig avslappnad i sin sexualitet  finns det en obalans, någonting som blockerar dig från att vara helt accepterande i dig själv och andra.

Nedan ser du var varje chakra heter och vilken färg det har. Det är ett simpelt sätt, ett av många många sätt att balansera upp ett chakra. Du kan omge dig mer av den färgen, färger har olika frekvenser och energier. Man blir triggad av olika färger på olika sätt. Moving on:

Rotchakrat – Mooladhara (Röd)

Rotchakrat sitter ungefär där mellangården är, mellan genitalierna och anus. Detta chakra står för trygghet och acceptans.

Dina rädslor blockerar detta chakra. Framförallt rädslor, kritik och tvivel om din kropp. Våga mer!

Sakralchakrat – Svadhistana (Orange)

Skralchakrat sitter ca tre fingrar unger naveln. Om du skulle peka med tre fingrar precis under naveln hamnar du några centimeter nedanför. Där hittar du det.

Sakralchakrat blir blockerat och obalanserat av skuldkänslor. Om du inte kan förlåta dig själv och komma vidare blir du blockerad här. Lär dig att släppa taget.

Solar plexus – Manipura (Gul)

Detta chakra sitter ungefär 3 fingrar ovanför naveln.

Känner du skam och är obekväm i din kropp har du obalans här. Lär känna dig själv, få kontakt med din kropp och ditt riktiga jag.

Hjärtchakrat – Anahatha (Grön)

Hjärtchakrat sitter – of course – I hjärtat.

Om du har känslomässiga smärtor och trauman i kroppen har du obalans i hjärtchakrat.

Red ut olösta problem i dina relationer, båda med dig själv och andra.

Halschakrat – Vishudda (Blå)

Vishudda sitter i halsen.

Här får du blockeringar och obalanser om du lämnar saker osagda som du behöver få sagt. Att stänga inne ord och att inte kommunicera det man behöver skapar dålig balans

Tredje ögat – Ajna (Indigo)

Mitt mellan ögonbrynen sitter tredje ögat. Det är kopplat till vår intuition.

Du blockerar tredje ögat om du inte litar på din magkänsla, din intuition och om du inbillar dig saker utan att veta fakta.

Kronchakrat – Sahasrara (Vit)

Du hittar kronchakrat på toppen av huvudet.

Att göra saker du inte tror på, ägna dig åt meningslöst arbete och inte få utlopp för kreativitet blockerar kronchakrat. Detta chakra sägs vara vår koppling till kosmisk energi.

Make it yours

Det fina är, oavsett vad man tror är problemet så är medvetenhet grunden. Att bli medveten om sin kropp, känslor, tankar och hur man agerar på saker har bara fördelar. Därför pratar jag ofta om meditation, men det är ett annat kapitel.

Just nu ber jag dig bara läsa, vila lite på det, läsa igen, ta in det ett steg längre och sedan utforska dig själv. Vilka rädslor, känslor, blockeringar har du? Vad gör dig rädd för din kropp och sexualitet? Vad hindrar dig från att uttrycka dig själv exakt så som du vill?

Jag skulle älska att höra dina tankar!

Categories: poledance