Pole Academy Sweden Manifesto

Pole Academy Sweden är en studio grundad med fokus på tjejers självkänsla, kroppsmedvetenhet, självacceptans och styrka. Vi jobbar med kropp, tanke och känsla.

Vi bygger styrka, självkänsla, målmedvetenhet, vänskapsrelationer och gemenskap på ett lekfullt sätt.

Primära mål

Vårt primära mål är att stärka elevens självkänsla, kroppsmedvetenhet och självacceptans.

  • Vi ska hjälpa eleven att nå sin framgång i träning och självkänsla på ett prestationslöst sätt, utan press, jämförelser och tävlingsanda.
  • Vi ska erbjuda en träningsform som är givande och glädjande.
  • Vi ska erbjuda träning i en zon fri från dömanden och negativitet.

Målet för varje tillfälle är att eleven ska lämna studion med en god känsla, varför vi tillämpar nolltolerans mot okontrollerad filmning, nedlåtande beteende eller på annat sätt otrygga situationer. Vår studio ska vara en trygg zon med glädje där vi använder oss av självutvecklande metoder inom dans, träning, coaching, mental träning och djupgående holistiska verktyg.

Sekundära mål

Pole Academy Swedens sekundära mål är att leda högkvalitativ, tekniskt och säkerhetsmässigt korrekt träning med fokus på fysisk och mental utveckling. Ingen elev är tillåten att experimentera fritt utan vägledning och korrektioner av instruktör av säkerhetsskäl. Våra instruktörer har stort ansvar för elevers säkerhet och hälsa under deras träningstid. Vår fokus är säkerhet, teknik och personlig utveckling vilket också är vad varje instruktör förmedlar i sina instruktioner och ledarskap.

Vårt mål är att följa varje elevs utveckling under hela kursens gång och inte enbart klass för klass. Instruktörerna följer varje enskild individ och identifierar toppar och svackor i elevers träning för att kunna hjälpa till med utvecklingen och träningsglädjen.

Instruktörernas uppgift är att leda en stabil balans mellan att skapa en god upplevelse för eleverna och samtidigt inspirera och instruera med tydliga ramar. Att leda elever med en stabil och säker träningsutveckling och gruppdynamik tillfaller en certifierad PDSWE-instruktör som ständigt vidareutbildar sig inom träningsmetoder, anatomi, teknik, coaching och ledarskap.